Cahillikdən doğan cəsarət – Dunninq-Kruger effekti nədir?

Aşağı ixtisaslı insanlar yanlış nəticələr çıxarır və uğursuz qərarlar qəbul edirlər. Lakin, zəif biliyə əsasən, səhvlərini dərk etməyə qadir deyillər. Nəticədə isə öz bacarıqları haqqında şişirdilmiş təsəvvürə gəlirlər.Onlardan fərqli olaraq, yüksək ixtisaslı insanlar, əksinə, öz bacarıqlarını kiçiltməyə meyillidirlər – öz gücləri barədə zəif inamdan əziyyət çəkirlər və digər insanları daha ixtisaslı hesab edirlər. Eyni zamanda qabiliyyətlərinin digər insanlar tərəfindən də eyni şəkildə aşağı qiymətləndiriyini düşünürlər.Beləliklə, az səriştəli insanlar öz qabiliyyətləri barədə daha yüksək, yüksək səriştələrə sahib olanlar isə daha aşağı qiymətləndirmə aparırlar.

Son yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *