Niyə tibbi marketinq istədiyimiz nəticəni vermir?

Bu yazını oxumadan öncə “Tibbi marketinq: işin çətin tərəfi” məqaləsinə nəzər salın.

Ölkədə tibb sektorunda ciddi dəyişikliklərin olunduğu göz qabağındadır. Belə ki, zamanla dövlət tibb ocaqlarının prioretetini özəl tibb müəssisələri tutmağa başlayıb. Bu da sektora olan kommersiya maraqlarını daha da artmasına gətirib çıxarır. Xidmət sektoruna aid edilən tibb, əslində olduqca həssas və gərgin iş prosesi aparılan bir sahədir. Hal-hazırda Azərbaycanda rəsmi qeydiyyata alınmış özəl tibb mərkəzləri sayı – 1164! (http://lisenziya.gov.az) Tibb müəsisəsinin və tibb işçilərinin marketinqinin aparılmasından qarşıya çıxan çətinlikləri nəzərdən keçirək.

Ağızdan ağıza marketing (WOMM). İşin çətin tərəfinin ilki –  xidmətdəki qüsursuzluqdur. Restoranda, mağazada və ya avtomobil servisində edilə bilən hər hansı qüsur –bağışlana biləndir (əksər hallarda). Amma tibbə gəldikdə bu bir az fərqlidir. İşçilər xidmətdə səhv edə bilməz. Çünki, burada pasientin sağlamlığı üzərində xidmət göstərilir. “İnsandır, səhv edə bilər” deyirsinizsə, o zaman bu səhvin arxasınca nələrin gəldiyini sadalamaqda yarar vardır:  – həkimin reputasiyası aşağı düşür; klinikanın brendi zəifləyir; ağızdan ağıza yayılan marketinq vasitəsilə insanların etibarı/loyallığı azalır. 

Onu qeyd edək ki, sadalanan halların baş verdikdən sonra etibarın yenidən bərpası olduqca uzun və çətin bir yolun başlaması deməkdir. Əksər tibb mərkəzlərində cərrahiyyə bölməsinin olmamasına əsas səbəb də məhz budur. Çünki, cərrahiyyə proseduru ağırlıq dərəcəsindən asılı olmadan 50% uğursuzluqla bitmə riski vardır ki, bu da yuxarıdakı halların baş verməsinə səbəb ola bilər.

Geniş profilli rəqiblərin çoxluğu. Rəqibin olması gözəl əlamətdir. Lakin, eyni profilli rəqiblərin eyni bazarda olması bəzən marketinq ideyalarının həyata keçirilməsini mümkünsüz edir. Məsələn, hər hansı göstərdiyiniz bir xüsusi tibbi xidməti  televiziyada göstərmək istəyirsiniz. Amma hansı kanala müraciət edirsinizsə, bütün efir vaxtlarının digər klinikalar tərəfindən tutulduğunu, ən pis halda isə illik rezervasiya olunduğu cavabını alırsınız. Alternativ variantlar isə az effektli olduğunu bilə-bilə yenə də bu yola getmək məcburiyyətində qalırsınız. 

Nəticənin gec, lakin uzunmüddətli olması. İşin digər çətin tərəfi biznesmenin dərhal effekt görmə və qazanc əldə etmək istəyidir. Tibb marketinqin uğur dərəcəsinin spesifik xarakteri vardır. Burda həyata keçirilən marketinq taktikası effektini digər sahələrə nisbətən daha gec, lakin uzun müddət loyallıq yaratmaqla verir. Lakin, bəzi tibb müəssisəsi rəhbərləri bunu qəbul etmək istəmədiyi üçün bu zaman marketinq şöbəsinin yaradıcılıq fokusu daha da darlaşaraq, promo aksiya, media civarında baş tutur. Amma digər tərəfdən də qeyd edək ki, biznesmen tərəfdən də məsələ başa düşüləndir. Belə ki, tibb sektoru böyük sərmayə tələb edən sahədir və risk indeksi yüksəkdir.

Son yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *