Marketing

Pareto Prinsipi

Yeməyin hazırlanmasında istifadə etdiyiniz məhsulların 20%-i bütün yeməkdəki yağın 80%-ni verir. Qonşularınızın 20%-i gün ərzində eşidəcəyiniz səs-küyün 80%-ni təşkil edir.  Ofisinizdəki işçilərin 20% bütün işin 80%-ni görürlər. Siz bu 80/20 prinsipini hər yerdə görə bilərsiniz. 1897-ci ildə italyan iqtsiadçı Paretonin hesablamalarına görə, ingilis ailələrinin 20%-i bütün büdcənin 80%-nə sahibdirlər. O, bu prinsipə ilk dəfə həyətində…